Ændring af begunstigelse

En pensionsordning i SISA og eventuelle forsikringsdækninger i Forenede Gruppeliv indeholder et automatisk valg om, at dine ”Nærmeste pårørende” er indsat som begunstigede.

Nærmeste pårørende er - i den angivne rækkefølge:

1. Ægtefælle - hvis sådan ikke efterlades
2. Børn - hvis ej heller sådanne forefindes
3. Arvinger


Ad 1: den ægtefælle du er gift med
Ad 2: dine børn og adoptivbørn
Ad 3: Er arvinger indsat som begunstiget, tager enhver af dem del i forsikringsydelsen efter det forhold,
hvori vedkommende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget til.

 

Du har mulighed for at ændre denne begunstigelse ved at udfylde en særlig begunstigelsesblanket og sende den til os. 

Følg vejledningen eller kontakt os såfremt du har behov for yderligere informationer. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (GMT-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.