Afløsning for pensionsbidrag

Beskrivelse af dækningen

 

I tilfælde af tilkendelse af højeste offentlige førtidspension, på grund af fysiske eller
psykiske årsager, udbetales hver måned en ydelse svarende til de gennemsnitlige
månedlige indbetalinger over de seneste 24 måneder forud for sygemeldingen

Højeste offentlige førtidspension tilkendes varigt efter §17 og midlertidigt efter §19 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Såfremt der er tilknyttet Tab af erhvervsevneforsikring til din pensionsordning, afdækket i Forenede Gruppeliv, følges reglerne for udbetaling af ydelsen i de tilhørende forsikringsbetingelser.  

Hvor længe udbetales ydelsen

Ydelsen udbetales indtil den i Inatsisartutlov om alderspension til enhver tid fastsatte pensionsalder.

Modtager du ydelsen samtidig med at pensionsalderen i Inatsisartutlov om alderspension sættes op, ophører ydelsen ved den pensionsalder der var gældende på det tidspunkt, hvor du fik ret til ydelsen.

Kan ydelsen bortfalde

Ydelsen kan bortfalde såfremt betingelserne herfor ikke længere er til stede. Vi kan til enhver tid kræve dokumentation for, at du er tilkendt højeste offentlige førtidspension. 

Ingen dækning

Når de månedlige pensionsbidrag bortfalder, ophører din dækning automatisk efter 60 dage. Vi har i den forbindelse skriftligt meddelt dig, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag på din pensionsordning.

Dækningen bortfalder når du fylder 67 år eller begynder at få udbetalt din alderspension. 

For medlemmer ansat på SIK overenskomster gælder særlige vilkår, da dækningen er afhængig af, at det opsparede depot er på minimum 5.000 kr. og her er der dækning til du fylder 70 år eller begynder at få udbetalt din alderspension

 

Opdateret 24.11.2022/ML

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.