Afløsning for pensionsbidrag

Beskrivelse af dækningen

 

Såfremt du er tilkendt højeste offentlige førtidspension, er du berettiget til en ydelse der svarer til de gennemsnitlige månedlige pensionsbidrag over de seneste 24 måneder forud for sygemeldingen.

Højeste offentlige førtidspension tilkendes varigt efter §17 og midlertidigt efter §19 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Såfremt der er tilknyttet Tab af erhvervsevneforsikring til din pensionsordning, afdækket i Forenede Gruppeliv, følges reglerne for udbetaling af ydelsen i de tilhørende forsikringsbetingelser.  

Hvor længe udbetales ydelsen

Ydelsen udbetales indtil den i Inatsisartutlov om alderspension til enhver tid fastsatte pensionsalder.

Modtager du ydelsen samtidig med at pensionsalderen i Inatsisartutlov om alderspension sættes op, ophører ydelsen ved den pensionsalder der var gældende på det tidspunkt, hvor du fik ret til ydelsen.

Kan ydelsen bortfalde

Ydelsen kan bortfalde såfremt betingelserne herfor ikke længere er til stede. Vi kan til enhver tid kræve dokumentation for, at du er tilkendt højeste offentlige førtidspension. 

Ingen dækning

Når de månedlige pensionsbidrag bortfalder, ophører din dækning automatisk efter 60 dage. Vi har i den forbindelse skriftligt meddelt dig, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag på din pensionsordning.

 

 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.