Om SISA

Vores historie i korte træk

Allerede 9. marts 1994 blev der truffet aftale om, at etablere en pensionskasse for lønmodtagere ansat i henhold til kollektiv overenskomst indgået mellem SIK, Finansministeriet og Grønlands Landsstyre.

Pensionskassen skulle have hjemsted i Grønland med det formål, at yde medlemmerne invalide-, ægtefælle- og børnepension.

Men – der skulle gå over 5 år - med lange og seje forhandlinger - før SISA fik koncession af Finanstilsynet og blev en realitet ved en stiftende generalforsamling den 1. juli 1999.  

I årene 1994 – 1999 var SISA i en stiftelsesfase og medlemmernes pensionsbidrag blev forvaltet i GrønlandsBANKEN og udelukkende med en opsparing, altså ingen forsikringsdækninger.

I 1999, da SISA blev stiftet som en selvstændig pensionskasse, kunne man indfri formålet med at yde medlemmerne invalide-, ægtefælle- og børnepension.

I årene 1999 til 2016 var det udelukkende lønmodtagere ansat på en af de mange forskellige SIK overenskomster, der var medlemmer af SISA.

I 2016 besluttede SISA’s bestyrelse at udvide optaget af medlemmer til også at omfatte andre fagområder / overenskomster og lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår.

SISA er en grønlandsk medlemsejet pensionskasse, hvis mission det er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko. SISA har ca. 41.000 medlemmer, hvoraf 20.000 er aktivt betalende. SISA modtager godt 300 millioner kr. i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på 5 milliarder kroner.

SISA blev etableret i 1999 som pensionskasse for medarbejdere ansat på fagforbundet SIK’s overenskomst, men i dag tilbydes pensionsordninger indenfor alle fagområder og til alle typer virksomheder. SISAs sekretariat i Nuuk betjener medlemmerne på grønlandsk og dansk.

Opdateret 08.01.2023

Vores vedtægter

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.