Om SISA

Vores historie i korte træk

 

Allerede 9. marts 1994 blev der truffet aftale om, at etablere en pensionskasse for lønmodtagere ansat i henhold til kollektiv overenskomst indgået mellem SIK, Finansministeriet og Grønlands Landsstyre.

Pensionskassen skulle have hjemsted i Grønland med det formål, at yde medlemmerne invalide-, ægtefælle- og børnepension.

Men – der skulle gå over 5 år - med lange og seje forhandlinger - før SISA fik koncession af Finanstilsynet og blev en realitet ved en stiftende generalforsamling den 1. juli 1999.  

I årene 1994 – 1999 var SISA i en stiftelsesfase og medlemmernes pensionsbidrag blev forvaltet i GrønlandsBANKEN og udelukkende med en opsparing, altså ingen forsikringsdækninger.

I 1999, da SISA blev stiftet som en selvstændig pensionskasse, kunne man indfri formålet med at yde medlemmerne invalide-, ægtefælle- og børnepension.

I årene 1999 til 2016 var det udelukkende lønmodtagere ansat på en af de mange forskellige SIK overenskomster, der var medlemmer af SISA.

I 2016 besluttede SISA’s bestyrelse at udvide optaget af medlemmer til også at omfatte andre fagområder / overenskomster og lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår.

Vi er i dag den eneste pensionskasse med hjemsted i Grønland. Vi er ejet af medlemmerne og skal derfor ikke levere overskud til aktionærer.

 

Vi tilbyder moderne arbejdsmarkedspensioner inden for alle områder – uanset om det er med baggrund i en overenskomst eller en firmaaftale indgået med en virksomhed eller organisation. Pensionsordningerne er som udgangspunkt obligatoriske for den enkelte medarbejder og knyttet til ansættelsesforholdet. Derfor er ordningerne bygget op omkring solidariske løsninger.

Vores sekretariat i Nuuk betjener medlemmerne på grønlandsk og dansk i skrift og tale.

 

Vores vedtægter

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok