Kundebetjener

Kundebetjener til SISA Pension  ...hele Grønlands pensionskasse

Er du tosproget grønlandsk/dansk, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Grønland?

Har du evner og lyst til job i den finansielle sektor med fremtidsmuligheder og betalt uddannelse i én samlet pakke? Bor du i Grønland/Nuuk og har mod på at tage rejser til Danmark som en del af et spændende uddannelsesforløb,

 Så har vi muligvis jobbet til dig!

Om SISA

SISA er en grønlandsk medlemsejet pensionskasse, hvis mission det er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko. SISA blev etableret i 1999 som en grønlandsk pensionskasse med hjemsted i Nuuk. Herfra betjener SISA sine medlemmer på grønlandsk, dansk og engelsk. SISA har cirka 42.500 medlemmer, hvoraf godt halvdelen er aktivt betalende. Selskabet modtager omkring 360 millioner kr. i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på 5 milliarder kroner.

Kontoret er beliggende i Nuuk, og organisationen består af Medlemsservice med pt. 4 medarbejdere. Derudover arbejder pensionskassens CRO med ansvar for risikostyring og Lederen af Bestyrelsessekretariatet også fra kontoret i Nuuk. Lederen af Medlemsservice er SISAs COO, der også har ansvaret for drift, salg og rådgivning. COO og CEO, der har det overordnede ansvar for pensionskassen, arbejder både fra Danmark og i Grønland.

SISAs mål er at opbygge en endnu stærkere Medlemsservice i Nuuk og hjemtage en langt større del af drift og administration til Grønland. Det er med dette mål for øje, at der nu oprettes endnu en uddannelsesstilling med fokus på rollen som Kundebetjener i Medlemsservice.

Stillingen refererer til COO.

Om Jobbet

Din faste arbejdsplads er i Nuuk. Du vil få en grundig introduktion i jobbet, samtidig med, at du vil påbegynde dit uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet. Her vil du følge et uddannelsesprogram som foregår både i Danmark og på jobbet i Nuuk.

Målet er, at du henover ca. 4 år gennemfører den samlede uddannelse som ”Certificeret Kundebetjener, Liv & Pension”, dvs. Forsikringsakademiets niveau 3 og 4 (læs mere om dette på www.forsikringsakademiet.dk/). Når du har gennemført din uddannelse, vil du forblive ansat i SISA.   

På sigt – afstemt efter din samlede teoretisk uddannelse - vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende:

 • Betjene virksomheder og overenskomstparter i Grønland
 • Betjene medlemmer og afholde møder om pension, både fysisk og digitale møder
 • Oprette pensionsaftaler og forsikringsdækninger i it-system
 • Vurdere helbredsoplysninger.
 • Registrere og håndtere begunstigelseserklæringer.
 • Håndtere indbetalinger. 

 • Foretage opfølgning over for arbejdsgivere med hensyn til indbetaling. 

 • Gennemføre ændringer på bestående aftaler. 

 • Gennemføre skadesbehandling (død, visse kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne og alderspensionering).
 • Udbetale skader. 

 • Håndtere overførsler til/fra andre pensionsleverandører. 


På jobbet i SISA vil du under uddannelsen indgå i teams, hvor der bl.a. udføres opgaver, som direkte relaterer sig til dit teoretiske uddannelsesforløb. Efterhånden som du får opbygget større teoretisk viden, vil du få mere faglig udfordring i jobbet.

Om dig

Eftersom Forsikringsakademiet kun tilbyder undervisning, der relaterer sig til danske forhold, skal de grønlandske forhold læres på jobbet i Grønland. Derfor vil din evne til at omsætte den danske viden til grønlandske forhold være afgørende.

Vi forventer, at du er tosproget (grønlandsk/dansk), og at du således er i stand til at kommunikere med kunderne på begge sprog. Det vil være en fordel, hvis du også kan kommunikere på engelsk. Vi forestiller os samtidig, at du som person er selvstændig og struktureret og har en god analytisk sans, herunder en evne til at sætte tingene i et anderledes perspektiv. Du er sandsynligvis også en nysgerrig og videbegærlig person, som formår at forholde dig kritisk til tingene og udfordre den viden, du bliver præsenteret for. En grad af økonomisk og/eller juridisk indsigt/forståelse vil være en fordel men absolut ikke et krav.

Endelig er du som person åben, tillidsvækkende, stabil og serviceminded, og du er god til at skabe positive relationer. Du motiveres af at skabe resultater, og du indgår engageret i teamarbejde for at nå de fælles målsætninger. 

Vi tilbyder

Vi tilbyder et job og en betalt uddannelse i én samlet pakke - med masser af faglige og menneskelige udfordringer, dygtige kolleger og mange inspirerende snitflader til det grønlandske samfund. Desuden er det et job med attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer.

Der hører som udgangspunkt ikke bolig med til jobbet.

Interesseret?

Søg stillingen ved at klikke her hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mette Landau fra Landau Headhunting på mobil: + 45 2190 2188.

Landau Headhunting varetager rekrutteringsprocessen, og ansøgninger vil blive læst løbende. Vi forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.