Lægekonsulent

 

Vi søger en lægekonsulent, der kan hjælpe os med vurdering af helbredsmæssige oplysninger – herunder stillede diagnoser - i forbindelse med etablering af forsikringsdækninger og udbetaling af skadeserstatning ved:

  • Tab af Erhvervsevne,
  • Visse Kritiske Sygdomme
  • Dødsfaldsdækning

 

Vi forestiller os at

  • Personen er bosiddende i Nuuk
  • Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk
  • Har en bred lægefaglig erfaring til vurdering af sager indenfor pensionsområdet.

 

Vurdering af de enkelte sager foregår i samarbejde med vores team i Medlemsservice på vores kontor i Nuuk – forventeligt en halv dag ugentligt – men det kan variere.

Aflønning foregår på timebasis, kontrakt indgås og løn aftales individuelt.

Stillingen ønskes besat senest 01.12.2024 men gerne før.

 

Om SISA Pension

Vi er en grønlandsk medlemsejet pensionskasse, og har som mission at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko. SISA Pension blev etableret i 1999 som en grønlandsk pensionskasse med hjemsted i Nuuk. Herfra betjener vi vores medlemmer på grønlandsk, dansk og engelsk. Vi har cirka 43.200 medlemmer, hvoraf godt halvdelen er aktivt betalende. Vi modtager omkring 386 millioner kr. i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på 5,5 milliarder kroner.

Vores mål er at opbygge en endnu stærkere Medlemsservice i Nuuk og hjemtage en langt større del af drift og administration til Grønland. Det er med dette mål for øje, at vi søger en lægekonsulent.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte COO Michael Linfos, SISA Pension på mobil: +299 538789 eller på mail: ml@sisa.gl

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.