Samarbejdspartnere

Hvem samarbejder vi med?

Vi har både danske og grønlandske samarbejdspartnere. En del af de opgaver der normalt varetages af en pensionskasse har SISA valgt at outscource.

AP Pensionsservice A/S

Vores primære samarbejdspartner, som varetager en række administrative opgaver i forbindelse med medlemsadministration, regnskabsfunktion og fondsregistrering.

Vækstfonden

Står for forvaltningen af de grønlandske investeringer vi fortager i samarbejde med Vækstfonden og Greenland Venture A/S

Greenland Venture A/S

Deltager i samarbejdet om grønlandske investeringer sammen med Vækstfonden.

BankNordik Kalaallit Nunaat

Vores bankforbindelse, som administrerer indbetaling af pensionsbidrag. 

Samarbejdsaftale om pensionsopsparing....

SISA og BankNordik har indgået en samarbejdsaftale om pensionsopsparing for bankens kunder i Grønland. Læs mere under Nyheder

Danske Bank Asset Management

Varetager kapitalforvaltningen af størstedelen af SISAs investeringsaktiver.

Forenede Gruppeliv

Vi samarbejder med Forenede Gruppeliv om følgende forsikringer: 

  • Dødsfaldsdækning som sumforsikring
  • Dækning ved Visse Kritiske Sygdomme
  • Tab af Erhvervsevneforsikring

IT Relations A/S

Vores primære IT leverandør, som varetager hosting af vores fil- og mailservere samt opkobling til administrative systemer.

PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Uafhængig revisionsselskab, der har autorisation til at revidere selskaber indenfor den finansielle sektor. 

EY

Varetager vores risikostyringsfunktion. 

GrønlandsBANKEN A/S

Vores bankforbindelse, hvor SISA i 2018 investerede 15 millioner kroner i aktier, således vi i dag ejer 1,48% af banken.

 

inu:it a/s

Vores sekundære IT leverandør, som varetager vores telefoni, internetforbindelse og printfunktion. Derudover har inu:it været leverandør af design og programmering af vores nye website. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.