Satser & Beløbsgrænser 2022

Gældende pr. 1. januar 2021

Medlemmernes betaling af omkostninger:

 • Omkostninger i % af bidrag 5 % (5 % i 2021).
 • Månedlig omkostning for fripolicer 3,20 kr. (3,20 kr. i 2021).
 • Månedlig omkostning for betalende medlemmer 8,40 kr. (8,40 kr. i 2021).
 • Månedlig omkostning for pensionister 10,40 kr. (10,40 i 2021).
 • Omkostning i % af depot 0 % (0 % siden 2017).
 • Gebyr ved overførelse til andet selskab 1.500 kr. (1.500 kr. i 2021).

Satser af betydning for regulering af medlemmernes pension og forsikringsregnskab:

 • Sats for forsikring ved tab af erhvervsevne i procent af ydelse 3,6 % (4 % i 2021).
 • Sats for regulering af risikoresultat i % af depot 0 % (0 % i 2020).
 • Grænse for nedregulering af årlig pension inden for udjævningsmodellen -1% (0 % i 2020).

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat på SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for depot ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2020).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2020).
 • Størrelsen af børnepensionen 6.000 kr. årligt (6.000 kr. årligt i 2020).
 • Størrelsen af basisdækning ved visse kritiske sygdomme 100.000 kr. (100.000 kr. i 2019).
 • Størrelsen af basisdækning ved dødsfald 100.000 kr. (ny dækning pr. 01.01.2021)
 • Mindstebeløb for depot for at opnå ret til basisdækninger 5.000 kr. (5.000 kr. i 2020).
 • Mindstebeløb for depot for at opnå mulighed for tilkøb af tilvalgsdækninger 10.000 kr. (ny mulighed i 2021)
 • Mindstebeløb ved afløsning af pensionsbidrag 100 kr. månedligt

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat udenfor SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for medlemsindestående ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2020).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2020).
 • Mindstebeløb for afløsning af pensionsbidrag 100 kr. månedligt

 

Satser og beløbsgrænser reguleres én gang årligt i januar. 

 

Opdateret 04.01.2022

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.