Satser & Beløbsgrænser 2024

Gældende pr. 1. januar 2024

Medlemmernes betaling af omkostninger:

 • Omkostninger i % af bidrag 5 % (5 % i 2022).
 • Månedlig omkostning for fripolicer 13,25 kr. (4,75 kr. i 2023).
 • Månedlig omkostning for betalende medlemmer 13,25 kr. (12,50 kr. i 2023).
 • Månedlig omkostning for pensionister 13,25 kr. (15,00 i 2023).
 • Omkostning i % af depot 0 % (0 % siden 2017).
 • Gebyr ved overførelse til andet selskab 1.500 kr. (1.500 kr. i 2022).

Satser af betydning for regulering af medlemmernes pension og forsikringsregnskab:

 • Sats for forsikring - Afløsning for pensionsbidrag - i procent af ydelse 3,6 % (3,60 % i 2023).
 • Sats for regulering af risikoresultat i % af depot 0 % (0 % i 2022).
 • Grænse for nedregulering af årlig pension inden for udjævningsmodellen -1% (0 % i 2022).

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat på SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for depot ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2022).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2022).
 • Størrelsen af børnepensionen 6.000 kr. årligt (6.000 kr. årligt i 2022).
 • Størrelsen af basisdækning ved visse kritiske sygdomme  og dødsfaldsdækning 100.000 kr. (100.000 kr. i 2022) samt aldersgrænsen for dækningen. Dækningen bortfalder ved alder 70 i 2023. 
 • Størrelsen af basisdækning ved dødsfald 100.000 kr. (ny dækning pr. 01.01.2022)
 • Mindstebeløb for depot for at opnå ret til basisdækninger 5.000 kr. (5.000 kr. i 2022).Mindstebeløb for depot for at opnå mulighed for tilkøb af tilvalgsdækninger er fastsat til det dobbelte af ovenstående, og besluttes derfor ikke separat.
 • Gebyr ved overførsel af depot 1.500 kr. (1.500 kr. i 2022)
 • Størrelsen og aldersgrænse af mulige supplerende dækninger:
  • Dækning ved tab af erhvervsevne 50.000 kr. eller 135.000 kr. årligt.
  • Dækning ved visse kritiske sygdomme 100.000 kr.
  • Dækning ved dødsfald 500.000 kr.
  • De supplerende dækninger bortfalder ved alder 70, dækning ved tab af erhvervsevne dog ved alder 67 (følger pensionsalderen i Inatsisartutlov om alderspension).
 • Mindstebeløb ved afløsning af pensionsbidrag 100 kr. månedligt

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat udenfor SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for medlemsindestående ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2022).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2022).
 • Gebyr ved overførsel af depot 1.500 kr. (1.500 kr. i 2022).
 • Mindstebeløb for afløsning af pensionsbidrag 100 kr. månedligt

 

Beløbsgrænser jævnfør § 13 i pensionsregulativ for medlemmer under den obligatoriske pensionsrodning opkrævet af Skattestyrelsen:

 • Mindstebeløb for depot ved omskrivning til hvilende medlemskab, som ved anfordring kan genkøbes uden gebyr 1.000 kr. (1.000 kr. i 2022).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2022).
 • Gebyr ved overførsel af depot eller genkøb 1.500 kr. (1.500 kr. i 2022)

Satser og beløbsgrænser reguleres én gang årligt i januar. 

 

Opdateret 03.01.2024

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.