Satser & Beløbsgrænser

Gældende pr. 1. januar 2020

Medlemmernes betaling af omkostninger:

 • Omkostninger i % af bidrag 5 % (5 % i 2019).
 • Månedlig omkostning for fripolicer 4,50 kr. (4,50 kr. i 2019).
 • Månedlig omkostning for betalende medlemmer 13,25 kr. (13,25 kr. i 2019).
 • Månedlig omkostning for pensionister 13,25 kr. (13,25 i 2019).
 • Omkostning i % af depot 0 % (0 % i 2019).
 • Gebyr ved overførelse til andet selskab 1.500 kr. (1.500 kr. i 2019).

Satser af betydning for regulering af medlemmernes pension og forsikringsregnskab:

 • Sats for forsikring ved tab af erhvervsevne i procent af ydelse 4 % (4 % i 2019).
 • Sats for regulering af risikoresultat i % af depot 0 % (0 % i 2019).
 • Grænse for nedregulering af årlig pension inden for udjævningsmodellen -1% (0 % i 2019).

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat på SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for depot ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2019).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2019).
 • Størrelsen af børnepensionen 6.000 kr. årligt (5.000 kr. årligt i 2019).
 • Størrelsen af dækning ved visse kritiske sygdomme 100.000 kr. (100.000 kr. i 2019).
 • Mindstebeløb for depot for at opnå ret til dækning ved visse kritiske sygdomme 5.000 kr. (5.000 kr. i 2019).

Beløbsgrænser jævnfør § 16 i pensionsregulativ for medlemmer ansat udenfor SIK overenskomst:

 • Mindstebeløb for medlemsindestående ved omskrivning til hvilende medlemskab 1.000 kr. (1.000 kr. i 2019).
 • Mindstebeløb for løbende pensionsudbetalinger 8.000 kr. årligt (8.000 kr. årligt i 2019).

 

Satser og beløbsgrænser reguleres én gang årligt i januar. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok