Firmapension

Med en firmapensionsaftale i SISA kan virksomheden håndtere pensionsindbetalinger for alle fagtyper af medarbejdere i virksomheden, hvad enten medarbejderen er ansat på én af de overenskomster vi i forvejen administrerer eller det er for fastansatte medarbejdere på individuelle kontrakter. 

Og - alle lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende i Grønland er alligevel forpligtet til at indbetale til en pensionsordning fra de fylder 18 år indtil de går på alderspension.

Hvad indeholder en god firmapensionsaftale?

Som virksomhed kan i via en firmapensionsaftale tilbyde jeres medarbejdere gode forsikringsdækninger - forsikringsdækninger de ikke selv kan købe. Vores pensionsordninger indeholder typisk dækninger ved: 

  • Kritisk Sygdom
  • Tab af Erhvervsevne
  • Dødsfald
  • Opsparing

Forsikringsdækningerne er delt op i to grupper: 

  • Basisdækninger, hvor der ikke afgives helbredsoplysninger ved indtræden i pensionsordningen
  • Tilvalgsdækninger, hvor der kræves tilfredsstillende helbredsoplysninger. 

Basisdækninger er obligatorisk for alle medarbejdere - Tilvalgsdækninger kan den enkelte medarbejder helt individuelt vælge til. 

 

Et eksempel på en forsikringspakke kunne være: 

  Visse kritiske Sygdomme Tab af Erhvervsevne Dødsfald
Basisdækninger 200.000 120.000 400.000
       
Tilvalgsdækninger 200.000 120.000 400.000
    240.000  
    360.000  

Maksimal dækning

Basisdækning + Tilvalgsdækning

400.000 480.000 800.000

 

Vi tilbyder også andre kombinationer af forsikringspakker.

Vores forsikringsdækninger bliver genforsikret i Forenede Gruppeliv. 

 

Michael Linfos, salgschef

Book et uforpligtende møde

Som privatperson er det meget begrænset hvilke muligheder man har for at etablere en god pensionsordning i Grønland. Derfor er det virksomhederne der i højere grad tager ansvar og indgår en firmapensionsaftale for og med deres medarbejderne. 

Vi har administreret pensionsordninger igennem mange år og er den eneste pensionskasse i Grønland. Samtidigt er vi også den eneste, der tilbyder pensionsopsparing baseret på grønlandske statistiske data. Og - det betyder faktisk en hel del, når din opsparing skal udbetales på pensionstidspunktet. 

 

Book et møde med os - helt uforpligtende - og lad os sammen gennemgå hvilke muligheder i som virksomhed har.  

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (GMT-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.