Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat - Sundhedsassistenternes Fagforening

Sundhedsassistenternes Fagforening

 

Denne selvstændige pensionsoverenskomst træder i kraft den 1. februar 2019. Det er meget vigtigt, at vi har fået oplyst, at du skal indgå i denne pensionsoverenskomst. 

Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat omfatter alle sundhedsassistenter der ansættes i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner.

Formålet med pensionsoverenskomsten er, at sikre medlemmerne en økonomisk tryg alderdom med en livsvarig månedlig pensionsydelse og fornuftige forsikringsdækninger i medlemmets aktive erhvervsperiode.

Læs mere om overenskomsten på PKK’s website

Din pensionsordning følger de regler, der er beskrevet i pensionsregulativet.

Ud over din livsvarige alderspension består din pensionsordning af forskellige dækninger: 

  • Tab af erhvervsevneforsikring (TAE-dækning)
  • Afløsning for pensionsbidrag
  • Forsikringsdækning ved ​Visse Kritiske Sygdomme (VKS-dækning)
  • Dødsfaldsdækning
  • Depotsikring af opsparing

 

Basisdækning

Når du indtræder i ordningen oprettes du automatisk med basisdækninger. Der afgives ikke helbredsoplysninger.

Tilkøbsdækning

Du har mulighed for at tilkøbe ekstra dækninger, såfremt basisdækningerne ikke er tilstrækkelige. Du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Ingen dækning

Når de månedlige pensionsbidrag bortfalder, ophører din dækning automatisk efter 60 dage. Vi har i den forbindelse skriftligt meddelt dig, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag på din pensionsordning.

Dækningen bortfalder når du fylder 67 år eller begynder at få udbetalt din alderspension. 

Oversigt over forsikringsdækninger

  Tab af Erhvervsevne Visse Kritiske Sygdomme Dødsfald
  årlig ydelse i kr.  éngangsydelse i kr.  éngangsydelse i kr. 
Basisdækning 50.000 150.000 300.000
       
Tilkøbsdækning 75.000 250.000 500.000
  150.000    
  225.000    

Ovenstående forsikringsdækninger er nærmere beskrevet under menupunktet Forsikring.

Kontakt os for personlig rådgivning såfremt du ønsker tilkøbsdækninger.

 

Indbetaling af pensionsbidrag

Konkret hvordan arbejdsgivere indbetaler pensionsbidrag er nærmere beskrevet under menupunktet Indbetalingsproces.

Indbetaling skal foretages til konto 8120-3062329997 i BankNordik. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.