Regler obligatorisk pension 2021 - 2022

Betaler du til den obligatoriske pensionsordning

Hvert år udsender Skattestyrelsen en opgørelse til alle skatteydere. Af opgørelsen vil det fremgå, om du har indbetalt det lovbestemte minimumsbeløb til pension. 

Hvad siger lovgivningen? 

Når du fylder 18 år, og er fuldt skattepligtig til Grønland, er det lovpligtigt at du indbetaler til indtil 4 år før den officielle pensionsalder. Den officielle pensionsalder i Grønland er i 2021 67 år. Det betyder, at fra 2021 ophører opsparingspligten fra og med det år du fylder 63 år. Du kan naturligvis fortsat spare op til pension i disse år. Det er blot ikke lovpligtigt.

Borgere med kortere ophold i Grønland kan søge om fritagelse fra at spare op i en dansk eller grønlandsk pensionsordning. Fritagelse kræver, at du kommer fra Island, Færøerne, Norge eller et EU-land og sparer op i et af disse lande. Desuden skal du på ansøgningstidspunktet forvente at dit ophold ikke vil overstige 2 år. Du kan søge Skattestyrelsen om fritagelse senest tre måneder efter din skattepligt indtræder.

Det er dit ansvar, at du indbetaler til en pensionsordning.

Såfremt du allerede har en pensionsordning i SISA og der indbetales en højere procentsats end loven foreskriver, behøver du ikke gøre mere. Så opfylder du lovens krav.

Hvis du ikke har en pensionsordning, vil Skattestyrelsen opkræve bidraget til den obligatoriske pensionsordning i efteråret efter skatteåret. Det vil sige første gang i efteråret 2019, for de bidrag du skulle have betalt til pension i 2018.

Du kan også læse om den obligatoriske pensionsordning i pjecer fra Grønlands Erhverv og Skattestyrelsen.

Informationsvideo

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du desuden finde fire informationsvideoer om emnet. 

Lønmodtager

Loven regner pensionsbidrag i forhold til al din indkomst – kaldet opsparingsgrundlaget. Opsparingsgrundlaget er al skattepligtig indkomst, uanset om det er A- eller B-indkomst. Dvs. der også skal indbetales pension af værdien for beskatningen af fri bolig, fri bil, fri telefon, internet mv.

Normalt beregnes pensionsbidraget i en pensionsordning som en procent af din løn (A-indkomst). Hvis du har andre indtægter end din løn, kan dit opsparingsgrundlag derfor være højere. Det betyder, at det pensionsbidrag, der beregnes af din løn, bør være højere, således du samlet set opfylder procentsatserne i loven.

Opsparingsgrundlag Minimum pensionsbidrag

Under 100.000 kr. 

Under 125.000 kr. gældende fra 2022

ikke krav om pensionsopsparing

Mellem 100.000 og 150.000 kr. 

Mellem 125.000 og 175.000 kr. gældende fra 2022

Mellem 0 og 4% af opsparingsgrundlaget

Over 150.000 kr. 

Over 175.000 kr. gældende fra 2022

4% af opsparingsgrundlaget
   
Kravet til bidragets størrelse bliver sat op med 1 procentpoint hvert år indtil det når 10%

 

Inatsisartut besluttede d. 25. november 2020 at ændre lov om obligatorisk pension således, at der gælder den samme opsparingsprocent for årene 2020, 2021 og 2022.  

 

Hvor meget skal en lønmodtager med et opsparingsgrundlag på 300.000 kr. indbetale til pension:

Årstal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026 =>
Procent 4 % 5 % 6 % 6 %  6 % 7 % 8 % 9 % 10 %
Årligt bidrag i kr.  12.000 15.000 18.000 18.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000
Månedligt bidrag i kr.  1.000 1.250 1.500 1.500 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

 

Hvad betyder det månedligt efter skattefradrag på 42 %

Årstal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 =>
Månedligt bidrag kr.  580 725 870 870 870 1.015 1.160 1.305 1.450

 

 

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Når du er selvstændigt erhvervsdrivende udregnes dit pensionsbidrag efter dit skattepligtige overskud. 

Skattepligtigt overskud Minimum pensionsbidrag

Under 100.000 kr. 

Under 125.000 kr. gældende fra 2022

ikke krav om pensionsopsparing

Mellem 100.000 og 150.000 kr. 

Mellem 125.000 og 175.000 gældende fra 2022

Mellem 0 og 2% af dit skattepligtige overskud

Over 150.000 kr. 

Over 175.000 kr. gældende fra 2022

2% af dit skattepligtige overskud
   
Kravet til bidragets størrelse bliver sat op med 1 procentpoint hvert år indtil det når 6%

 

Inatsisartut besluttede d. 25. november 2020 at ændre lov om obligatorisk pension således, at der gælder den samme opsparingsprocent for årene 2020, 2021 og 2022.  

 

Hvor meget skal en selvstændigt erhvervsdrivende med et skattepligtigt overskud på 300.000 kr. indbetale til pension:

Årstal 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 =>
Procent 2 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 %
Årligt bidrag kr.  6.000 9.000 12.000 12.000 12.000 15.000 18.000
Månedligt bidrag kr.  500 750 1.000 1.000 1.000 1.250 1.500

 

Siden er opdateret 14.12.2021

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.