Ilaasortat katersaat 3,5 milliarder koruunit anguaat

Ilaasortat katersaat 3,5 milliarder koruunit anguaat 2. septembarip 2019

Halvårsregnskabet for pensionskassen SISA viser, at medlemmernes opsparing nu er vokset til 3,5 milliarder kroner. Dette skyldes dels den fortsatte vækst i de løbende indbetalinger af pensionsbidrag fra medlemmerne, dels et flot afkast på pensionskassens investeringer i årets første seks måneder.


”Siden årsskiftet har afkastet på vores investeringer været særdeles tilfredsstillende, og vi har genvundet de kurstab vi oplevede sidste år” udtaler administrerende direktør Søren Schock Petersen. Det betyder, at medlemmernes opsparing er vokset med 266,9 millioner kroner efter pensionsafkastskat alene på grund af afkastet. Dertil kommer medlemmernes pensionsbidrag, der udgjorde 118,7 millioner kroner for første halvår 2019.


”I starten af 2018 modtog vi en del overførelser fra PFA Soraarneq i forbindelse med, at de flyttede deres forretning til Danmark”, forklarer Søren Schock Petersen ”Det gentager sig naturligvis ikke i år, men når vi ser på de løbende månedlige pensionsbidrag for første halvår, er de steget med 2,9 % sammenlignet med samme periode sidste år.”


Den 1. oktober 2018 indførte SISA dækning ved visse kritiske sygdomme for omkring 30.000 medlemmer. Der er indtil videre udbetalt 4.500.000 kroner i erstatninger før skat på denne dækning.

Siunnersuineq ilitsersuinerlu

Nangaassuteqarnak uagutsinnut attaveqarsinnaavutit.

Telefonigut ullut tamaasa ammasarput piffissami 10 - 14 (UTC-3), kiisalu uagutsinnut mailimik nassiussinissannut aammattaaq periarfissaqarputit.

Mailit paasissutissanik inummut tunngasunik mianerisassaasunik imaqarpat, taava qinnuigissavatsigit una atoqqullugu attaveqarnermi immersugassaq.