Toqukkut qimagukkuit kiap aningaasat pissavai?

Kingornussisussanngortitsineq

SISA-mi soraarnerussutisiassanut aaqqissuussineq aamma sillimmasernermi matussusiissutaajunnartut imaqarput nammineersumik ”Qanigisat qaninnerpaat” aaqqissuussinermut iluarsineqareertartut kingornussisussatut taamaattumillu taakkuupput toqukkut qimagukkuit aningaasanik pissarsisussat.

Oqariaaseq ”Qaningisat qaninnerpaat” Inatsimmi Forsikringsaftaleloven / Sillimmasiinermut isumaqatigiissuteqarnermi inatsimmi (Folketing-imi inatsit pilersitaq) allaaserineqarpoq §105-imi (FAL)

 

 

 

Qanigisat qaninnerpaat tassaapput – tulleriinneri malillugit:

 

 

Katissimallugu aapparisaq

 

 

FAL §105 imm. 2

Sillimmarsertup katissimallugu aapparisaa kingornussisussanngortinneqarsimappat, katissimallugu aapparisatut inooqatigisimasaa tassaavoq sillimmaserneqartup toquneratigut kingornussisussaq.

 

 

 

Katissimallugu aapparisamik qimataqarsimanngikkaanni

 

 

 

Meerarisaq

 

FAL §105 imm. 3

Sillimmasertoq meeqqaminik kingornussisussanngortitsisimappat, pineqartumik meerarisai pinngitsoorani kingornussisussaasut, tamatumani pineqartup meerarsiai taakkualu pinngitsoorani kingornussisussai, ilanngullugit kingornussisinneqartussaasutut isigineqartarput, ataasiakkaarlutik pissarsiassaqartitaallutik, kingornussisussaqarnermut inatsisit malillugu pissaqartitaasut.

 

 

”Meeqqanik” qimataqarsimanngikkaanni

 

 

 

Kingornussisussat

 

FAL §105 imm. 4

Sillimmasersimasup kingornussisussai kingornussisussanngortinneqarsimasut, kingornussisinneqassapput sillimmasernermi aningaasartaliunneqarsimasut ilaannik imatut annertussusilinnik allaganngorlugu pigisat nalillit agguaanneqarnissaannik aalajangersakkat imaluunniit inatsit tunngavigalugu sillimmasertumiit pissarsiassaritinneqartut malillugit.

 

Inooqatigisaq ”qanigisanut qaninnerpaanut” ilaanngilaq.

Inooqatigisat kingornussisussanut ilanngunnissaa kissaatigigukku kingornussisussanngortitsinermut immersukkat nutaamik immersussavat.

Akiligassaqarfinnut illersugaaneq

Toqqortikkat aamma sillimmasernermit tunniunneqartussaajunnartut tunniunneqarnerat toqqaannartumik kingornussisussanut pissaaq, toqusoqartillugu eqqartuussisoqarfimmiit pigisanik isumaginnittussat saneqqullugit.

Kingornussisussaqanngippat katersat pigisanik isumaginnittussanut, tassalu eqqartuussiveqarfimmut, tunniunneqassapput, taamaalillutillu akiitsoqarfigisanut illersugaajunnaassapput.

 

 

Kingornussisussanngortitsinermik allannguineq

Kingornussisussanngortitsinerit allanngortissinnaavat, kisianni taama pisoqassappat illit qanoq iliuuseqarfigissavat aamma kingornussisussanngortitsinermi kikkulluunniit kingornussisussanngortinneqarsinnaanngillat.

 

 

Ukuninnga periarefissaqarputit:

 

 

Katissimallugu aapparisaq imaluunniit katissimallugu aapparisaq avissimasaq

 

Periarfissaqarputit – atia taallugu – katissimallugu aapparisat kingornussisussatut ilanngussinnaavat, kisianni aamma katissimallugu aapparinikuusat avissimasalli kingornussisussanngortissinnaavat.

 

Maluginiassavat, maannakkut katissimallugu aapparisat kingornussisussanngorlugu nalunaarukku, kingusinnerusukkulli avikkussi, taava katissimallugu aapparisat avissimassalli kingornussisussatut nalunaarsukkatut allassimassammat.

 

Katissimallugu aapparisimasat avissimasalli kingornussisussatut allassimassanngippat taava kingornussisussanngortitsinermut nalunaarummik nutaamik immersuissaatit.

 

Nalunaarsukkatut aapparisat katissimallugu apparisatuulli aalajangersakkanut ilaanngilaq. Nalunaarsukkatut aapparisaqaruit kissaatigalugulu kingornussisussatut nalunaarneqassasoq, taava tamanna pisinnaavoq atermik taasilluni kingornussisussanngortitsinermi piumasaqaaatit eqqortinneqarpata.

 

 

 

Meerarisat pinngitsoorani kingornussisinnaasut

 

Pinngitsoorani kingornussisinnaasut kingornussisussanngortissinnaavatit Pinngitsoorani kingornussisinnaasut tassaapput meerarisatit, meeravissiatit, meerarsiatit, ernuttatit, ernutaqqiutitit il.il.

 

”Meeqqakka” kingornussisussanngorlugit nalunaarutigigukkit pineqarput nammineq illit meeqqatit aamma meeravissiatit – tassani pineqarput maannakkut meerarisatit aamma siunissami meerariligassatit.

 

”Meeqqakka” kingornussisussanngortikkukkit taava meeqqatit assigiimmik agguaavigineqassapput.

 

Kissaatigigukku allaanerusumik agguaasoqassasoq taava meeqqat ataasiakkaat kingornutassaat procentimik pissarsiassaat allattussavatit imaluunniit aggornerit qanoq annertutigisut pissagaat allassavatit.

 

Qitornassaq: Qitornassaq meeraavoq maannakkut apparisap siusinnerusukkut aapparisaminit meeraa, massakkullu ataataaffigalugu imaluunniit anaanaaffigalugu inissisimaffigisaq.

Qitornassap qimatatut pinngitsoorani kingornussisussaq: Qitornassap qimatatut pinngitsoorani kingornussisussai tassaapput taassuma meerai, meeravissiai, ernutai, ernutaqqiutai il.il.

 

 

Atiisigut taallugit – imaluunniit taassuma meerarisai pinngitsoorani kingornussisussat

 

 

 

 

Atermik taasillutit kingornussisussanngortitsisinnaavutit taamatut nalunaarnerup nalaani inuit allattorsimaffianni najugaqatigalugu ineqatigalugu pineqartoq nalunaarsorsimappat.

 

Piumasaqaataanngilaq aappariittut katissimasutut inooqatigiittut inissisimanissaq.

 

Inooqatigisattut kingornussisussaq inuk ataasiinnaq kingornussisussanngortinneqarsinnaavoq.

 

Piumasaqaatigisinnaavat atermik taasillutit kingornussassanngortitat toqukkut qimagunnerpit nalaani inooqatigalugu aapparisarisimassagit. Inooqatigiinnerlu kingornussassanngortitsinerpit aamma toqukkut qimagunnerpit akornani taamaatissimappat taava kingornutassat ”Qanigisat qaninnerpaat”-tut kingortassanngortissinnaavatit.

 

 

 

Kingornussassanngortitaq allanngortinneqarsinnaanngitsoq, kingornussassanngortitaasoq akuersitillugu allanngortinngikkaanni

Kingornutassanngortitatit allanngortinneqarsinnaanngitsunngortissinnaavatit.

Tamanna imatut paasineqassaaq, kingortutassanngortitsinerit allanngortinneqarsinnaanngitsoq kingornussassanngortitsivigineqartut allaganngorlugu allanngortinneqarsinnaaneranik akuersinngippat. Taamaattumik kingornutassanngortitsinerit allanngortinneqarsinnaanngitsunngortinneqarsinnaanngitsumik kingornutassiinnginninni isumaliutigeqqissaarsimassavat. Kingornutassanngortitsinerit allanngortinneqarsinnaanngitsunngortillugu aaqqiiffiginiarukku ersarissumik taamatut nalunaarnerit allassavat. Eqqaamassavat allassagakku kingornutassanngortitsinerit allanngortinneqarsinnaanngitsoq inummut ataatsimut atuutissanersoq imaluunniit kingornussisussanut tamanut atuutissanersoq, aamma kingornutassanngoritsineq allanngortinneqarsinnaanngitsoq taamaallaat piffissami aalajangersimasumi

atuutissanersoq allassagakku.

 

Akiitsoqarfigisanut illersorneqarneq

Kingornutassanngortitat sillimmasernermillu tunniussassat toqukkut qimagunnermi pigisanik nalunaarsuisussaatitaasunit nalunaarsuinermit ilanngunneqaratik kingornussisussamut tunniunneqassapput.

 

Kingornussisussaqanngippat katersat tunniussassallu allat toqukkut qimagunnermik pigisanik nalunaarsuisussaatitaasunut akiitsoqarfigisanut illersugaanngitsutut ingerlatinneqassapput.

 

Særeje / Immikkut pigisatut nalunaarsukkat

Nammineq aalajangersinnaavat tunniunneqartussat kingornussisussamit immikkut pigisatut pigisassanngortinneqassanersut. (tassani qularnaarniarneqarluni kingornussisussaq pinngitsoorani kingornussassanik pissarsissasoq.)

Taamaalilluni qularnaarniarneqarpoq kingornussisussap kingornussassat kisimiilluni kingornutissagai aapparisanilu / katissimallugu aapparisani avitseqatigissanngikkaa, soorlu averuseruni imaluunniit avissimaguni. Aammattaaq kingornussisussaq taamaaliornikkut qulakkeerussinnaavat kingornussisup katissimallugu aapparisaa kingornussisussami siulliulluni toqukkut qimaguteratarsinnaanissaanut.

Immikkut pigisaqarnissamik – særeje - aalajangersakkanik paasisaqarnerorusukkuit inatsisilerinikkut ilisimasalinnut paasisassarsiorsinnaavutit.

 

Båndlæggelse / Kingornussassap tunniunneqarnissaanut aalajangersaaneq

Isumaqaruit pitsaanerussasoq kingornussisussanngortitaasoq massakkut sillimmasernermit tunniunneqartussanik tunniussivigineqanngikkallassasoq – imaluunniit immaqa aatsaat kingusinnerusukkut tunniussivigineqassasoq – aalajangersinnaavat tunniussassat pitunneqassasut / båndlægges.

Pitussigallarnissaq / båndlæggelse pillugu paasisaqarnerorusukkuit inatsisilerinikkut ilisimasalinnut paasisassarsiorsinnaavutit.

 

Immikkut soraarnerussutisiassanik kingornussisussangortitsineq

Siunnersuineq ilitsersuinerlu

Nangaassuteqarnak uagutsinnut attaveqarsinnaavutit.

Telefonigut ullut tamaasa ammasarput piffissami 10 - 14 (UTC-3), kiisalu uagutsinnut mailimik nassiussinissannut aammattaaq periarfissaqarputit.

Mailit paasissutissanik inummut tunngasunik mianerisassaasunik imaqarpat, taava qinnuigissavatsigit una atoqqullugu attaveqarnermi immersugassaq.