Ophør af indbetaling

Når indbetalingerne til din pensionsordning stopper modtager du et fratrædelsesbrev. 

I brevet står detaljeret beskrevet hvordan du skal forholde dig og vi kommer bl.a. ind på følgende punkter. 

 

Hvilende pension

Da der ikke indbetales på din pensionsordning længere er din ordning automatisk omskrevet til hvilende pension. Det betyder, at eventuelle gruppeforsikringsdækninger er borfaldet.

For medlemmer på SIK overenskomst bortfalder dækning for visse kritiske sygdomme efter særlige regler.

Dit depot forrentes fortsat med investeringsafkastet på lige fod med alle andre medlemmers depoter, og du kan løbende følge med i udviklingen under Min Pension

Langvarig sygdom eller tilkendelse af offentlig førtidspension

Såfremt årsagen til den manglende indbetaling på din pensionsordning er, at du er langtidssygemeldt fra dit arbejde – eller du har fået tilkendt en offentlig førtidspension, skal du tage kontakt til os hurtigst muligt.

Jobskifte i Grønland

Såfremt du har skiftet job, og ikke længere er ansat på overenskomst eller din nye arbejdsgiver ikke har indgået en firmaaftale med SISA, har du følgende muligheder:

  1. Du kan fortsætte din pensionsordning for egen regning efter reglerne om privat videreførsel. Du skal minimum indbetale det i Lov om obligatorisk pensionsordning fastsatte pensionsbidrag. 
  2. Såfremt du via dit nye arbejde er omfattet af en overenskomst eller en obligatorisk firmapensionsaftale, og der indbetales til en anden pensionsudbyder i Grønland, kan du i visse tilfælde overføre dit opsparede depot i SISA til din nye pensionsordning. I sådanne tilfælde vil din nye pensionsudbyder hjælpe dig.  

Uden job i Grønland

Hvis du ikke har fået nyt arbejde, men fortsat er skattepligtig til Grønland og har anden indtægt, skal du være opmærksom på, at reglerne for obligatorisk indbetaling til pension stadig gælder for dig. Du kan fortsætte din pensionsordning i for egen regning efter reglerne om privat videreførsel.

 

Fraflyttet Grønland

Såfremt du er flyttet fra Grønland kan du ikke fortsætte med at indbetale på din pensionsordning. Din pensionsordning omskrives til hvilende pension og vil blive udbetalt efter de gældende regler, når du opnår ret til alderspension i Grønland.  

 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.