Børnepension

Beskrivelse af dækningen

 

Hvis du dør før du er gået på alderspension og ved din død efterlader børn under 24 år, udbetales en årlig børnepension til hvert barn på 6.000 kr. indtil barnet fylder 24. år.

Såfremt barnet ikke er myndigt vil ydelsen blive udbetalt til en åben konto i barnets navn, som værgen har rådighed over til barnets underhold indtil barnet fylder 18 år.  

Det er udelukkende pensionsordninger for medlemmer på SIK-overenskomst der indeholder denne dækning. 

Ingen dækning

Retten til børnepension bortfalder, såfremt der ikke indbetales bidrag til din pensionsordning, medmindre du modtager ydelsen afløsning for pensionsbidrag. 

 

 

 

 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.