Skat

Skat på udbetalinger

Da der ikke er betalt skat af indbetalingerne til pensionsordningerne i SISA, er alle udbetalinger fra SISA skattepligtige.

SISA er forpligtet til at beregne og tilbageholde grønlandsk skat af de pensions- og forsikringsydelser der udbetales - uanset om ydelsen udbetales til medlemmet eller den/de begunstigede ved medlemmets eventuelle dødsfald.

Der skelnes imellem fuld skattepligt og begrænset skattepligt til Grønland.

 

Fuldt skattepligtig til Grønland

Personer, der har fast bopæl (folkeregisteradresse) i Grønland, eller personer, der opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder - uden anden afbrydelse end ferie og lignende, er fuldt skattepligtige til Grønland. Skatten beregnes jævnfør modtagerens bikort/frikort og den til enhver tid gældende udskrivningsprocent i modtagerens bopælskommune i Grønland. Såfremt vi ikke modtager bikort/frikort indenfor en frist af 2 uger er SISA forpligtet til at indeholde 45% i skat.

 

Begrænset skattepligt til Grønland

Personer, der ikke opfylder kriterierne om fuld skattepligt til Grønland, er begrænset skattepligtige. Der beregnes skat på baggrund af et skattekort for ”Udlændinge med ophold i mindre end 6 måneder” (F9). Skatten beregnes med den udskrivningsprocent som gælder for den grønlandske kommune, hvor modtager senest har boet.

 

Særligt for beløbsmodtagere, der aldrig har boet i Grønland

Personer, der modtager en udbetaling som efterladt efter en afdød, som havde pensionsopsparing i SISA, men som ikke selv har boet i Grønland, vil også være begrænset skattepligtig til Grønland af udbetalingen. I dette tilfælde vil det være afdødes sidste bopælskommune, som afgør hvilken udskrivningsprocent, der skal anvendes. Udbetalingen til efterladte af afdøde beregnes med ren skatteprocent uden fradrag.

 

Hvis man er bosat i Danmark, kan der søges yderligere information hos:

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia
Grønlands Repræsentation Skattestyrelsen
Strandgade 91, 3. sal
1401 København K.
tlf. +45 3283 3800

www.ghsdk.dk

 

Personer med bopæl i lande, hvor Grønland har indgået dobbeltbeskatningsaftale

Grønland har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande – herunder Danmark. https://aka.gl/da/Borger/SKAT/Skatteaftaler.

Vi råder medlemmet til at søge råd og vejledning hos skattemyndighederne i det land pågældende har fast ophold i (folkeregisteradresse). Det kan være muligt skatten i bopælslandet vil blive beregnet anderledes, når der udbetales pensions- og/eller forsikringsydelser fra SISA og disse beskattes i Grønland.

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.