Afkast

Kursudvikling 

Nedenstående graf viser kursudviklingen på daglig basis i vores porteføljer Vækst og Stabil med start 1. November 2016. 

Grafen ajourføres månedsvis. 

 

Afkast

Hvis du har din pensionsopsparing i SISA, kan du dagligt følge hvordan afkastet udvikler sig på din ordning ved at logge på Min Pension.

I tabellen neden for kan du se afkastet for de to porteføljer opgjort for den seneste måned, indeværende år til og med seneste måned samt for de seneste 12 og 36 måneder.

De viste afkast dækker hele de respektive perioder og er ikke omregnet til årlige afkast.

2024

Juni År - til - dato Seneste 12 måneder Seneste 36 måneder Seneste 60 måneder
Vækst 2,77 % 10,38 %  17,11 % 15,64 % 45,51 %
Stabil

1,84 %

4,28 %

9,08 %

0,89 % 9,96 %

Opdateret 01.07.2024

 

 

Afkast opgjort for det enkelte år. 

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Vækst 14,19 % -14,10 % 16,98 % 8,69 % 18,52 % -8,22 % 10,02 %
Stabil 7,60 % -12,96 % 5,58 % 4,75 % 7,59 % -2,88 % 5,04 %

 

Markedskommentar

Hvert kvartal udgiver vi i samarbejde med vores porteføljeforvalter Danske Bank Asset Management en markedskommentar. Her beskriver vi hvilke faktorer der har haft indvirkning på vores investeringsafkast i det forgange kvartalt - samt indikerer hvilke forventninger vi har til det kommende kvartal.

Beholdninger

Langt de fleste af de investeringer SISA foretager, forvaltes af Danske Bank Asset Management i Danmark. Her placeres opsparingen i værdipapirer som aktier og obligationer.

Derudover har SISA en række direkte investeringer. De fleste af disse er i Grønland og i 2020 indgik SISA en samarbejdsaftale med Vækstfonden i Danmark og Greenland Venture, hvor vi i fællesskab investerer i Grønlandske virksomheder. Det er Vækstfonden, der står for den daglige forvaltning på vegne af SISA, og hver af tre de parter deltager med en tredjedel i hver enkelt investering. Der er indtil videre investeret i følgende virksomheder:

  • Usisaat ApS
  • Amaroq Minerals
  • Bluejay Mining plc
  • EMJ-Atcon Greenland A/S
  • Greenland Anorthosite Mining ApS
  • Avani Homes ApS
  • KS Glas ApS (finansiering af ejerskifte)
  • South Greenland Boat Charter 44

 

SISA ejer 5 lejligheder i Nuuk og er desuden medejer i Organisationernes Hus, der ejer de kontorlokaler, som SIK, NSIP og SISA deler. Endelig er vi medejer af det kontorhus, som Royal Greenland lejer i Aalborg.

SISA har også investeret mindre beløb i globale fonde med alternative investeringer i nye virksomheder og bæredygtige energiprojekter.

En oversigt over investeringerne som Danske Bank Asset Management står for, kan du se her (december 2023).

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.