Afkast

Kursudvikling 

Nedenstående graf viser kursudviklingen på daglig basis i vores porteføljer Vækst og Stabil med start 1. November 2016. 

Grafen ajourføres månedsvis. 

 

Afkast

Hvis du har din pensionsopsparing i SISA, kan du dagligt følge hvordan afkastet udvikler sig på din ordning ved at logge på Min Pension.

I tabellen neden for kan du se afkastet for de to porteføljer opgjort for den seneste måned, indeværende år til og med seneste måned samt for de seneste 12 og 36 måneder. De viste afkast dækker hele de respektive perioder og er ikke omregnet til årlige afkast.

2021 Marts År - til - dato Seneste 12 måneder Seneste 36 måneder
Vækst 4,04 % 4,24 % 32,94% 25,58 %
Stabil

0,94%

-0,89 % 11,55 % 9,03 %

Opdateret 06.04.2021

Markedskommentar

Hvert kvartal udgiver vi i samarbejde med vores porteføljeforvalter Danske Bank Asset Management en markedskommentar. Her beskriver vi hvilke faktorer der har haft indvirkning på vores investeringsafkast i det forgange kvartalt - samt indikerer hvilke forventninger vi har til det kommende kvartal.

Du finder vores markedskommentar under Publikationer/Markedskommentar 

Beholdninger

Langt de fleste af de investeringer SISA foretager, forvaltes af Danske Bank Asset Management i Danmark. Her placeres opsparingen i værdipapirer som aktier og obligationer.

Derudover har SISA en række direkte investeringer. De fleste af disse er i Grønland og i 2020 indgik SISA en samarbejdsaftale med Vækstfonden i Danmark og Greenland Venture, hvor vi i fællesskab investerer i Grønlandske virksomheder. Det er Vækstfonden, der står for den daglige forvaltning på vegne af SISA, og hver af tre de parter deltager med en tredjedel i hver enkelt investering. Der er indtil videre investeret i følgende virksomheder:

  • Usisaat ApS
  • AEX Gold Inc. (udvikling af Nalunaq)
  • Bluejay Mining plc (udvikling af Dundas Ilmenite Project)
  • EMJ-Atcon Greenland A/S
  • Greenland Anorthosite Mining ApS

 

Desuden ejer SISA 1,48 % af aktierne i GrønlandsBANKEN og fire lejligheder i Nuuk. SISA er medejer i Organisationernes Hus, der ejer de kontorlokaler, som SIK, NSIP og SISA deler, samt en byggeret på en grund i Nuuk. Endelig er vi medejer af det kontorhus, som Royal Greenland lejer i Aalborg.

SISA har også investeret mindre beløb i globale fonde med alternative investeringer i nye virksomheder og bæredygtige energiprojekter.

En oversigt over investeringerne som Danske Bank Asset Management står for, kan du se her (december 2020).

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (GMT-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.