Mission & Vision

  • højt afkast
  • lave omkostninger

Mission

SISA sikrer medlemmerne en attraktiv pensionsordning med højt afkast til lave omkostninger

 

Vision

Som hele Grønlands pensionskasse vil SISA opbygge og videreudvikle de faglige kompetencer i organisationen i Grønland. Dette er en forudsætning for, at vi kan hjemtage større dele af administrationen fra outsourcingpartnerne. Samtidig bidrager vi til at styrke samfundet.

Når SISA hjemtager flere administrative opgaver, vil det ske med respekt for, at vi fastholder et omkostningsniveau, som er sammenligneligt med danske arbejdsmarkedspensioner.

Digitaliseringen i samfundet tager hele tiden til. Dette vil SISA udnytte til at skabe en åben dialog med medlemmerne. Vi vil gøre det let for medlemmerne at være i kontakt med SISA, modtage rådgivning og gennemføre de tilpasninger af det enkelte medlems pensionsordning, der følger af ændringer i tilværelsen. Desuden vil interne processer i videst muligt omgang være digitaliserede.

Pensionsordninger i SISA indeholder de forsikringsdækninger, medlemmerne efterspørger, indenfor de rammer overenskomster eller aftaler om firmapensioner sætter. Priserne på forsikringsdækningerne vil over tid svare til de faktiske erstatningsudgifter inklusive omkostninger til forvaltning af dækningerne.

Pension er langsigtet opsparing. SISA vil derfor have fokus på, at investere medlemmernes opsparing således, at det afkast, der tilskrives opsparingen over en årrække, konsekvent ligger blandt de bedste, når man sammenligner med andre pensionsudbydere i Grønland og Danmark. I forhold til investeringerne har SISA særlig fokus på investeringer i Grønland, når dette kan ske på vilkår for afkast og risiko, der harmonerer langsigtet forvaltning af betroede midler.

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.