Ved Alderspension

Når du opfylder kravene om offentlig alderspension - som beskrevet i den til enhver tid gældende lov om alderspension i Grønland - vil du også kunne starte med at få udbetalt din pension fra SISA. 

Læs mere om Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.

Beskrivelse af dækningen

Din pension i SISA er etableret som en livsvarig livrente med en garantitid på 10 år. 

Det betyder, at du vil modtage din pensionsydelse fra os så længe du lever. 

  • Såfremt du dør, inden du har opnået den offentlige pensionsalder, vil hele din opsparing blive udbetalt til den eller de begunstigede.
  • Såfremt du dør efter du er gået på pension, vil den eller de begunstigede, få udbetalt din resterende opsparing op til den garanterede udbetalingstid på 10 år.

Hvor meget udbetales?

Vi beregner din pensionsydelse den dag du går på pension og ydelsen vil afhænge af, hvor meget du har sparet op i dit pensionsdepot. 
Inden du går på pension beregner vi din forventede pensionsydelse. Den kan du se på Min Pension. Udgangspunktet for beregningen er, at der frem til du går på pension indbetales bidrag af samme størrelse, som der i gennemsnit er blevet indbetalt de seneste 24 måneder.

Er den årlige løbende udbetaling mindre end 8.000 kr., vil pensionsordningens opsparede værdi blive udbetalt som et éngangsbeløb efter fradrag af skat. 

Såfremt du vælger at udskyde udbetalingen af din pension til et senere tidspunkt, vil betyde at du får en højere alderspension. 

Når du er gået på pension regulerer vi hvert år alderspensionen. Reguleringen vil tage hensyn til både det afkast, der har været på investeringerne som SISA har foretaget og de ændringer, der generelt måtte være i den forventede levetid i Grønland.

Proces ved alderspensionering

Du vil automatisk modtage et brev fra os inden du kan gå på alderspension. 

I brevet vi gør dig opmærksom på, at 

  • at du kan starte udbetalingen af din pension, eller
  • at du kan udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. 

I brevet er vedlagt en blanket som du skal udfylde og returnere til os. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.