Manglende indbetaling af pensionsbidrag

Har du indbetalt nok til din pension i 2020?

Hvis du allerede nu kan se, at det du og din arbejdsgiver har indbetalt til din pensionsopsparing i 2020 ikke opfylder kravet i lov om obligatorisk pensions opsparing kan du allerede nu indbetale det, der mangler.

Tag kontakt til os for rådgivning.

 

Manglende indbetaling af pensionsbidrag

Skattestyrelsen opgør hvert år inden den 31. august, om der i det foregående år er indbetalt det minimumsbeløb i pension som er gældende efter loven.

Viser opgørelsen, at indbetalingerne er mindre end minimumsbeløbet, anmoder Skattestyrelsen -  såfremt differencen overstiger 2.000 kr. - at du indbetaler differencen inden 1. november og samtidigt dokumenterer dette over for Skattestyrelsen. 

Har Skattestyrelsen ikke modtaget dokumentation for din indbetaling inden den 1. november, opkræves differencen som et tillæg til din skatteprocent, eller som en forhøjelse af skattebilletterne.

Klik for konkret information om Inatsisartutlov nr. 18 af 30. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

 

Tag altid kontakt til os

Det er meget vigtigt, at du tager kontakt til os inden du indbetaler det skyldige bidrag.

Hvis du ikke kontakter os og bare indbetaler, så vil din indbetaling ikke blive registreret korrekt og vi kan ikke hjælpe dig med dokumentation over for Skattestyrelsen.

 

Arbejdsgiver administreret / indbetalt ordning

Som regel er det din arbejdsgiver der administrerer og indbetaler bidraget til din pensionsordning.

Det vigtigt, at du også her aftaler med din arbejdsgiver, at det skyldige pensionsbidrag bliver indbetalt via din arbejdsgiver. 

Din arbejdsgiver skal informere os når det skyldige pensionsbidrag er indbetalt på den konto vi har oplyst.

Når vi kan konstatere, at vi har modtaget beløbet fremsender vi dokumentation indeholdende dit navn, cpr.-nummer og beløbets størrelse til Skattestyrelsen via mail tax@nanoq.gl

Vi kan også fremsende en kopi til dig via mail – uden angivelse af cpr. -nummer -  såfremt du ønsker dette.

 

Privat indbetalt ordning

Har du videreført din ordning som privat indbetalt ordning kan du indbetale på den sædvanlige måde. Husk altid at kontakte os inden indbetaling.

Når vi kan se at vi har modtaget beløbet fremsender vi dokumentation indeholdende dit navn, cpr.-nummer og beløbets størrelse til Skattestyrelsen via mail tax@nanoq.gl

Vi kan også fremsende en kopi til dig via mail – uden angivelse af cpr. -nummer -  såfremt du ønsker dette.

 

Hvilende medlem

Hvis du er hvilende medlem, vil det være en stor fordel for dig, at genoptage indbetalingen på din pensionsordning og dermed videreføre som privat indbetalt ordning. Kontakt os så vi kan hjælpe dig med at genoptage indbetalingen på din pensionsordning. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.