Investeringer

Investeringerne i SISA bygger på to grundporteføljer:

  • Vækst med omkring 60 % aktier
  • Stabil med omkring 20 % aktier

Din opsparing vil være placeret Vækst indtil du bliver 51 år. Når du fylder 51 år flytter vi gradvist din opsparing fra Vækst til Stabil frem til du bliver 66 år.

Denne kombination af de to grundporteføljer betyder, at investeringsstrategien afhænger af din alder. Set over et helt opsparingsforløb er det muligt at investere en større del af opsparingen i aktier, der har en større investeringsrisiko, men med mulighed for et højere afkast. Når du nærmer dig pensionsalderen sænkes risikoen. 

Forløbet kan illustreres således: 

 

Investeringsprincipper

Værdigrundlag

SISA’s værdigrundlag er møntet på ønsket om større social lighed i samfundet og sikring af en alderdom i økonomisk trygge rammer.

Investeringsstrategi

Det er SISA’s målsætning, at maksimere købekraften af medlemmets opsparing. Dette gøres ved at sikre det højest mulige afkast efter skatter, afgifter og omkostninger. Maksimeringen skal ske ved at sprede investeringerne mellem forskellige investeringsaktiver og begrænse enkelte risikofaktorers indflydelse på afkastet.

SISA har udarbejdet retningslinjer for overvågning og håndtering af udviklingen i investeringsrisikoen. Disse retningslinjer administreres af SISA’s Investeringsudvalg og drøftes løbende med SISA’s kapitalforvalter og risikostyringsfunktion.

Etiske investeringsregler

SISA støtter op omkring United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI).

Det betyder, at SISA ikke ønsker at investere i f.eks. våbenfremstilling, produktionsformer med kemikalier, der er dokumenteret sygdomsfremkaldende eller i virksomheder der har relation til børnearbejde.

Den overvejende del af SISA’s investeringsportefølje varetages af Danske Bank Asset Management via en outsourcing aftale. SISA har sikret sig, at Danske Bank Asset Management efterlever SISA’s etiske investeringsregler.

Du kan læse mere om UN PRI’s regler for ansvarlig investering her (engelsk).

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok