Obligatorisk pension opkrævet af Skattestyrelsen

SISA har indgået aftale med Skattestyrelsen om administrationen af den obligatoriske pensionsordning. Det betyder, at Skattestyrelsen hver måned sender de pensionsbidrag de har opkrævet til os. Her sætter vi bidragene ind på en pensionsordning for hver enkelt borger, der har betalt bidrag i forbindelse med skatteopkrævningen. Hvis du har betalt bidrag via skatteopkrævningen er du derfor medlem i SISA.

 

Vi kender dig allerede

Hvis du i forvejen er medlem hos os bliver bidragene fra Skattestyrelsen sat ind på den ordning du allerede har - med uændrede forsikringdækninger og på uændrede betingelser. 

Indbetalingerne som kommer fra Skattestyrelsen lægges ind i din opsparing, der udbetales som beskrevet under udbetaling Ved Alderspension. 

 

Du er nyt medlem hos os

Hvis du ikke er medlem hos os i forvejen, opretter vi en ny police til dig. Indbetalingerne går ind på din police og bliver investeret sammen med de alle andre medlemmers opsparing. Det kan du læse mere om under Investeringer

De omkostninger du skal betale, er også de samme som alle andre medlemmer betaler. Det kan du læse mere om under Satser & Beløbsgrænser

 

Hvornår udbetales min pension

Når du opnår pensionsalderen, som beskrevet i den til enhver tid gældende lov om alderspension i Grønland, vil din pension komme til udbetaling. Pensionen udbetales som en livsvarig livrente med en garantitid på 10 år. Det betyder, at du vil modtage din pensionsydelse så længe du lever. 

  • Såfremt du dør, inden du har opnået den offentlige pensionsalder, vil hele din opsparing blive udbetalt til den eller de begunstigede.
  • Såfremt du dør efter du er gået på pension, vil den eller de begunstigede, få udbetalt din resterende opsparing op til den garanterede udbetalingstid på 10 år.

Du kan læse mere om udbetalingen under Ved Alderspension

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.