Medarbejdere

Paneeraq Heilmann-Larsen Kundebetjener
Medlemsservice
+299 38 40 37 phl@sisa.gl
Tina Jørgensen Kundebetjener Medlemsservice +299 38 40 39 tj@sisa.gl
Amalie Nielsen Kontorassistent / Konsulent
Medlemsservice
+299 38 40 35 amalie@sisa.gl
Cecilie Jensen Kundebetjener Medlemsservice +299 38 40 36 cje@sisa.gl
Sandra Pedersen Faglig Supportfunktion
Medlemsservice
+299 38 40 38 sandra@sisa.gl
Michael Linfos Chief Operating Officer (COO) +299 38 40 34 ml@sisa.gl
Søren Schock Petersen Administrerende direktør Medlem af Investerings- & Risikoudvalg +299 38 40 31 ssp@sisa.gl
Louise Hansen Chief Risk Officer (CRO) +299 38 40 33 lha@sisa.gl
Pâviâraq Heilmann Leder af Bestyrelsessekretariatet
Bestyrelsessekretariat
+299 38 40 32 heilmann@sisa.gl
Kristoffer A. Bork Ansvarshavende aktuar