Regler obligatorisk pension

Betaler du til den obligatoriske pensionsordning

Hvert år udsender Skattestyrelsen en opgørelse til alle skatteydere. Af opgørelsen vil det fremgå, om du har indbetalt det lovbestemte minimumsbeløb til pension. 

Hvad siger lovgivningen? 

Når du fylder 18 år, og er fuldt skattepligtig til Grønland, er det lovpligtigt at du indbetaler til indtil 4 år før den officielle pensionsalder. Den officielle pensionsalder i Grønland er i 2021 67 år. Det betyder, at fra 2021 ophører opsparingspligten fra og med det år du fylder 63 år. Du kan naturligvis fortsat spare op til pension i disse år. Det er blot ikke lovpligtigt.

Borgere med kortere ophold i Grønland kan søge om fritagelse fra at spare op i en dansk eller grønlandsk pensionsordning. Fritagelse kræver, at du kommer fra Island, Færøerne, Norge eller et EU-land og sparer op i et af disse lande. Desuden skal du på ansøgningstidspunktet forvente at dit ophold ikke vil overstige 2 år. Du kan søge Skattestyrelsen om fritagelse senest tre måneder efter din skattepligt indtræder.

Det er dit ansvar, at du indbetaler til en pensionsordning.

Såfremt du allerede har en pensionsordning i SISA og der indbetales en højere procentsats end loven foreskriver, behøver du ikke gøre mere. Så opfylder du lovens krav.

Hvis du ikke har en pensionsordning, vil Skattestyrelsen opkræve bidraget til den obligatoriske pensionsordning i efteråret efter skatteåret. Det vil sige første gang i efteråret 2019, for de bidrag du skulle have betalt til pension i 2018.

Konkret information er tilgængelig på Skattestyrelsens hjemmeside:

 

Siden er opdateret 20.01.2024

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.