Tab af erhvervsevneforsikring

Beskrivelse af dækningen

 

Såfremt du mister 2/3 del af din generelle erhvervsevne udbetales:

  • En årlig invaliderente svarende til det aftalte beløb.
  • Ydelsen udbetales indtil du opnår den gældende pensionsalder i Grønland.
  • Ydelsen udbetales månedligt forud med 1/12 del og en karensperiode på 3 måneder.
  • Ydelsen udbetales til din arbejdsgiver så længe dit ansættelsesforhold består og du oppebærer fuld løn.
  • Når ansættelsesforholdet ophører udbetales ydelsen direkte til dig.
  • Det betales normal indkomstskat af ydelsen.

Forsikringen administreres i et samarbejde med Forenede Gruppeliv. Forsikringsbetingelser er tilgængelige under Publikationer/Forsikringsbetingelser

Kan ydelsen bortfalde

Ydelsen kan bortfalde såfremt betingelserne herfor ikke længere er til stede. Vi kan til enhver tid kræve dokumentation for, at du opfylder betingelser for udbetaling af ydelsen. 

Ingen dækning

Når de månedlige pensionsbidrag bortfalder, ophører din dækning automatisk efter 60 dage. Vi har i den forbindelse skriftligt meddelt dig, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag på din pensionsordning.

Dækningen bortfalder når du fylder 67 år eller begynder at få udbetalt din alderspension. 

For medlemmer ansat på SIK overenskomster gælder særlige vilkår, da dækningen er afhængig af, at det opsparede depot er på minimum 5.000 kr. og her er der dækning til du fylder 70 år eller begynder at få udbetalt din alderspension

Ajourført 25.01.2022

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.