Hvad betyder skatten?

Hvad betyder skatten?

 

SISA er den eneste pensionsudbyder i Grønland, der kan tilbyde en samlet pensionsordning bestående af forsikringsdækninger og pensionsopsparing, hvor alle indbetalinger giver ”fradrag” i skatten og indkomstbeskatningen udskydes til udbetalingstidspunktet.

Der er to muligheder for ”fradrag” i skatten:

  • BORT­SEELSES­RET ved indbetaling via arbejdsgiver

Bortseelsesretten betyder, at pensionsindbetalingerne ikke anses som en del af ens skattepligtige lønindkomst i indkomståret, hvor pensionsindbetalingen er foretaget. Skattestyrelsen ser hermed bort fra indkomsten og indkomstbeskatningen udskydes til udbetalingstidspunktet.

  • FRADRAGSRET ved privat indbetaling

Udgangspunktet er, at der skal betales skat af al indkomst. Det er dog muligt, at fradrage indbetaling til pension i indkomsten og indkomstbeskatningen udskydes til udbetalingstidspunktet.

Du skal være opmærksom på, at fradraget for disse indbetalinger er et ligningsmæssigt fradrag og indgår sammen med dine øvrige ligningsmæssige fradrag, når du skal vurdere, om du vil anvende standardfradraget eller den faktiske sum af dine ligningsmæssige fradrag.

Der kan maksimalt fradrages 20% af indkomsten til pension.

I Grønland er der samme skat på lønindkomst uanset hvor stor indkomsten er. Det har derfor ingen betydning rent skattemæssigt, om der betales skat af pensionsbidragene ved indbetaling og dermed ingen skat ved udbetalinger – eller om pensionsbidragene fradrages i indkomsten og udbetalinger indkomstbeskattes.

 

Eksempel

Lad os se på en udbetaling ved Visse Kritiske Sygdomme på 100.000 kr. til et medlem der bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Her er udskrivningsprocenten 42 %.

En forsikringsdækning på 100.000 kr. ved Visse Kritiske Sygdomme koster 43,50 kr. pr måned.

 

Skattepligtig pensionsordning.

Du betaler 43,50 kr. i månedlig præmie, men da præmien ikke beskattes, er din præmie efter skat kun 25,23 kr. pr. måned Hvis du får en dækningsberettiget sygdom får du udbetalt 58.000 kr. efter skat.

Skattefri pensionsordning.

For at få samme beløb (58.000 kr.) i hånden hvis du får en dækningsberettiget sygdom, men du får en skattefri forsikring, kan du nøjes med at tegne forsikringen på 58.000 kr. Den koster 25,23 kr. pr. måned, men da pensionsordningen er skattefri har du ikke fradragsret for denne præmie, så den koster altså 25,23 kr. efter skat.

 

Grafisk oversigt:

Skattepligtig ordning
Visse kritiske sygdomme, dækning Skattesats i % Skat i kr.  Nettobeløb
100.000 kr. 42,00% 42.000 kr. 58.000 kr.
       
Visse kritiske sygdomme,  præmie      
43,50 kr. 42,00% 18,27 kr. 25,23 kr.
       
       
Skattefri ordning
Visse kritiske sygdomme, dækning      
58.000 kr. 0,00% 0,00 kr. 58.000 kr.
       
Visse kritiske sygdomme, præmie      
25,23 kr. 0,00% 0,00 kr. 25,23 kr.
       

 

Konklusionen er, at efter skat får du samme dækning for den samme præmie uanset om pensionsordningen er skattefri eller skattepligtig.

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.