SISA-Legat

Vi ønsker at støtte udviklingen i samfundet i retning af et højere uddannelsesniveau i sær inden for den finansielle sektor og meget gerne specifikt inden for pensionsområdet.

Hvert år uddeles to legater på hver DKK 25.000,- før skat. Legatet tildeles personer der opfylder én af følgende to betingelser:

Betingelser

  • Ansøger skal være i gang med eller optaget på en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse i Grønland, hvor hovedvægten af fag er inden for vores brancheområder (jura, økonomi, matematik eller statistik).

  eller

  • Ansøger har gennemført en uddannelse som beskrevet ovenfor og er nu i gang med at uddanne sig yderligere inden for den finansielle sektor.

 

Ansøgning

Legatet søges ved at sende en skriftlig ansøgning til legat@sisa.gl.

Alle ansøgninger bliver behandlet med fortrolighed og alle ansøgere vil få svar uanset afslag.

 

Ansøgning skal ud over oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger også indeholde en beskrivelse af dine

  • uddannelsesplaner,
  • hvad du forventer at bruge legatet til, hvis det tildeles. Der stilles dog ikke krav til at legatet anvendes til specifikke formål.
  • Legatet er skattepligtigt og derfor skal skattekort også vedlægges såfremt legatet.

I forbindelse med din ansøgning accepterer du samtidigt, at dit navn og billede offentliggøres i tilfælde af, at du modtager legatet. Offentliggørelse vil ske her på vores website og på vores Facebook side og eventuelt i andre grønlandske medier. Legatet udbetales senest 15. august

 

Ansøgningsfrist 1. juli 

Vi forbeholder sig ret til, ikke at uddele legater i tilfælde af, der ikke modtages kvalificerede ansøgninger.

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.