Om pension

Hvorfor spare op til pension

Det hurtige svar er - for din egen skyld!

Det er svært at forholde sig til pensionsopsparing, når man som ung træder ind på arbejdsmarkedet. Det er jo først om rigtigt mange år, at man skal gå på pension. Men - de valg du træffer i dag, har stor betydning for dit liv, når du går på pension. Derfor er det vigtigt, at du har fokus på pensionsopsparing og lige fra starten sætter dig ind i tingene. Det kan virke uinteressant, uoverskueligt og svært, men så søg råd og vejledning – det koster som regel ingenting.

Sandsynligvis følger dit liv de samme mønstre som de fleste andres. Du starter på arbejdsmarkedet i starten af 20’erne og arbejder til du skal gå på pension. Derefter har du statistisk omkring 15 år som pensionist, hvor du altså ikke længere har din sædvanlige arbejdsindkomst og derfor skal betale alle dine udgifter - f.eks. fra en offentlig alderspension, forhåbentlig suppleret med din egen opsparing.

I dag kan du få tildelt alderspension når du fylder 67 år, men hvem ved – måske vil pensionsalderen blive sat yderligere op indenfor overskuelig fremtid.

Vi bliver færre og færre erhvervsaktive til af forsørge et stigende antal ældre. Flere ældre vil forøge det offentliges udgifter til alderspension og det bringer de offentlige kasser under pres.  

Derfor er det en rigtig god idé selv at tage et større personligt ansvar og få sparet op til pension. Du har dermed indflydelse på, hvordan din pensionstilværelse økonomisk vil forme sig.

Min Pension

På siden Min Pension kan du få et overblik over din pensionsopsparing i SISA. Vi opdaterer informationerne løbende. 

Du kan blandt andet få informationer om dine pensionsindbetalinger, dit afkast, dine omkostninger og dine tilknyttede forsikringsdækninger. 

Vær opmærksom på, at du kan have forsikringsdækninger der administreres i et samarbejde med Forenede Gruppeliv. Informationer om disse via Mit Gruppeliv eller Pensionsinfo.dk

Du skal benytte dit MitID for at logge på. 

 

SISA indberetter løbende til PensionsInfo

PensionsInfo er en forening og et samarbejde mellem alle danske banker, sparekasser, pensionskasser, LD, ATP, Udbetaling Danmark (Statens tjenestemænd) og pensions- og forsikringsselskaber.

Derudover samarbejder PensionsInfo med Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering samt A-Kassernes Samvirke og KMD.

PensionsInfo foretager ikke beregninger, men formidler alene de data, som leveres af leverandørerne. PensionsInfo giver dog mulighed for, at brugeren selv kan foretage beregning af folkepension og udvalgte pengeinstitut ydelser.

Oplysninger i PensionsInfo kan alene ses af brugeren, og oplysninger gemmes ikke, med mindre bruger selv vælger, at sende sine pensionsoplysninger til et medlem af PensionsInfo.

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.