Visse Kritiske Sygdomme

I SISA har ca. 30.000 af vores knap 40.000 medlemmer en forsikring der dækker Visse Kritiske Sygdomme.

Dækningen er afhængig af, hvilken pensionsordning du er medlem af.  

Beskrivelse af dækningen

Når du har denne dækning betyder det:

  • at såfremt du bliver diagnosticeret med en Kritisk Sygdom
  • i forsikringstiden
  • og den kritiske sygdom er nævnt i forsikringsbetingelserne

så får du udbetalt den éngangsydelse, der er gældende for den pensionsordning du har som medlem.

 

Du kan tjekke hvilken forsikringssum der er tilknyttet din pensionsordning på pensionsinfo.dk

Forsikringen administreres i et samarbejde med Forenede Gruppeliv. Forsikringsbetingelser er tilgængelige under Publikationer/Forsikringsbetingelser

 

Hvad betyder skatten

I SISA etablerer vi ikke skattefrie forsikringsdækninger - alle dækninger hos os skal der betales skat af.

Den største forsikringssum vi tilbyder for Visse Kritiske Sygdomme er på 400.000,- kr. før skat. 

Efter 42 % skat giver det et nettobeløb på 232.000 kr. og den årlige pris for denne dækning er 1.211,- kr. efter skat. 

En dækning på 163.000 kr. skattefrit ville således koste 851,- kr. årligt efter skat i SISA.

 

Ingen dækning

Når de månedlige pensionsbidrag bortfalder, ophører din dækning automatisk efter 60 dage. Vi har i den forbindelse skriftligt meddelt dig, at der ikke længere indbetales pensionsbidrag på din pensionsordning.

Dækningen bortfalder når du fylder 67 år eller begynder at få udbetalt din alderspension. 

 

Særligt for medlemmer på SIK-overenskomst

For medlemmer ansat på SIK overenskomster gælder særlige vilkår, da dækningen er afhængig af, at det opsparede depot er på minimum 5.000 kr. og her er der dækning til du fylder 70 år eller begynder at få udbetalt din alderspension

Ajourført 08.01.2024

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.