Ved dødsfald

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg.

En pensionsordning i SISA kan indeholde flere forskellige forsikringer, der udbetales til de begunstigede med ved et medlems død. Det kunne f.eks. være: 

  • Dødsfaldsdækning som sumudbetaling
  • Børnepension
  • Depotsikring af opsparing

Forsikringerne kan være forskellige på den enkeltes pensionsordning - men alle ordninger i SISA er depotsikret

 

Proces ved dødsfald

Når et medlem afgår ved døden modtager SISA en meddelelse fra folkeregistret om dødsfaldet.  

Umiddelbart derefter startes udbetalingsprocessen. Processen er kompliceret og tidskrævende.

Vi skal undersøge hvilke personer der er arveberettiget, modtage oplysninger om disse personer, undersøge om der er oprettet testamente og særlige begunstigede, have kontakt til Kredsretten og Præstegæld mv. 

Når vi har alle konkrete og korrekte oplysninger på plads, vil udbetalingstiden andrage løbende måned + 1 måned. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.