Ved dødsfald

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg.

En pensionsordning i SISA kan indeholde flere forskellige forsikringer, der udbetales til de begunstigede med ved et medlems død. Det kunne f.eks. være: 

  • Dødsfaldsdækning som sumudbetaling
  • Børnepension
  • Depotsikring af opsparing

Forsikringerne kan være forskellige på den enkeltes pensionsordning - men alle ordninger i SISA er depotsikret

 

Proces ved dødsfald

Når et medlem afgår ved døden modtager SISA en meddelelse fra folkeregistret om dette. 

Straks derefter igangsættes arbejdet med udbetaling af ydelser til de begunstigede. 

Det tager et par måneder før en udbetalingsagen er afsluttet. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (GMT-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.